บริการของเรา

การเพิ่มประสิทธิผลและการยกระดับงานบำรุงรักษาด้วยการสำรองอะไหล่ (Parts Consignment)

Propose of Spare Parts Consignment

      เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร ด้วยผ่านโครงการจัดซื้อแบบโครงการที่มีประสิทธิภาพ

      สร้างความมั่นใจให้กับงานซ่อมฉุกเฉินและงานวางแผนบำรุงรักษา ว่าเมื่อใดก็ตามที่ต้องการใช้อะไหล่ ต้องมีอะไหล่ได้ใช้ในทันทีหรือใช้เวลาน้อยที่สุดในการจัดหา

      ลดจำนวนอะไหล่คงคลังหรือสำรองคงเหลือน้อยที่สุด เพื่อลดต้นทุนในการจัดเก็บและเพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บ

      การนำเทคโนโลยีที่มีความน่าเชื่อถือมาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิผล